KIRŞEHİR İLİ  İL ÖZEL İDARESİNİN (ESKİ KÖY HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜNE AİT DEPO, ATÖLYELER, AKARYAKIT VE YIKAMA YAĞLAMA) HURDA MALZEMELERİNİN SATIM İŞİNE AİT İLAN

        Kırşehir İli İl Özel İdaresi (Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü)  depolar, ambarlar, akaryakıt istasyonu, atölye ve yıkama yağlama da hurda olarak satılacak. Elektrik, Kiremit; kapı, pencere, Sıhhi tesisat, ısınma –soğutma tesisatı ve ahşap-çelik konstrüksiyonları işi 2886 sayılı D:İ:K.’nun 51/a maddesi gereği pazarlık usulü ile ihale edilecek olan iş,

 İl Encümenini 23/03/2010 tarihinde yapılması gereken Hurda İhalesi İl Encümen toplantısı yapılmadığından söz konusu Hurda ihalesi 30/03/2010 tarihine ertelenmiştir.

 

       Hurda ihalesine ait;

1-    Satılacak Hurdanın yeri : İl Özel İdaresi (Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü depolar, ambarlar, akaryakıt istasyonu, atölyeler ve yıkama yağlama v.s. binaları. 

2-     İşin muhammen bedeli 14.833,33 TL. olup, söz konusu iş için geçici teminat işin adına 

     1.500,00 Tl. olarak Kırşehir İl Özel İdaresinin Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesi ;

     TR 59 0001 5001 5800 7289 0707 67 nolu hesaba yatırılıp dekontla ihaleye katılacak. 

3-     İstekliler açık ikametgâh adresini ve Kimlik fotokopileri ile iletişim için telefon numaralarını ihale komisyonuna sunacaklardır. 

4-     İş idarenin denetimi altında yapılacaktır.  

5-    Satışı yapılacak olan tüm hurdalara (Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü)  depolar, ambarlar, akaryakıt istasyonu, atölye ve yıkama yağlama da hurda olarak satılacak Elektrik. Kiremit; kapı, pencere, Sıhhi tesisat, ısınma –soğutma tesisatı ve ahşap-çelik konstrüksiyonlar)  ait iş yeri görme belgesi alınacaktır.

   6-     İşin İhalesi 30/03/2010 Salı günü saat 10.30’da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

   7-     İhale Uhdesinde kalan firma  işe başlamadan önce Hurda bedelini İdarenin belirlemiş olduğu Kırşehir İl Özel İdaresinin Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesi ;

     TR 59 0001 5001 5800 7289 0707 67 nolu hesaba nakit yatırılıp dekontu idareye teslim  edildikten sonra işe başlayacaktır.

   8-     İstekli işi sözleşme Tarihinden itibaren 20 takvim günü içinde bitirmek zorundadır.

   9-      İl encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  

İLAN OLUNUR.

 

Kırşehir İl Özel İdaresi 
Bilgi İşlem Servisi
© 2008
Tel: 0.386.213 10 16 :: Fax: 0.386.213 50 98