BİRİM MÜDÜRLERİ
 


Emin GÜLÇİÇEK
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1. Encümen İşleri
2. Meclis İşleri
3. Genel Evrak
4. Bilgi Edinme
5. Bilgi İşlem
6. BİMER
7. Zarar Tespit Komisyonu
8. Kitaplık ve Dokümantasyon
9. Evrak
10. Arşiv


Hasan ÇELİK
İNSAN KAYNAKLARI ve
EĞİTİM MÜDÜRÜ

1. Personel Özlük
2. Eğitim,Seminer ve Organizasyon
3. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
4. Dış İlişkiler
5. Maaş İşlemleri
6. E-Bildirge, Personel Kesenek İşl.
7. Personel İzin,sevk,Yolluk
8. Evrak
9. Arşiv  


Songül TEKİNARSLAN
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ

1. Bütçe ve İstatistik
2. Muhasebe
3. Tahakkuk
4. Gider
5. Gelir
6. İşletmeler ve İştirakler
7. Stratejik Geliştirme
8. Tetkik ve İnceleme
9. Evrak
10.Arşiv


Ahmet KARA
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRÜ

1. Makine İkmal Bakım ve Onarım
   a) Atölye
   b) İşletme
   c) İkmal
   d) Arazi Kontrol
2. Ambar Ayniyat
3. Satın Alma
4. Araç Kiralama
5. Kaçak Akaryakıtlar
6. Sivil Savunma
7. Sosyal Tesisler
8. Evrak
9. Arşiv


Ramazan KÜÇÜKYAZICI
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME
MÜDÜR V.

1. İmar İşleri
2. Yol ve Ulaşım
3. Emlak ve İstimlak
4. Kuteb
5. Kanalizasyon ve Artıma
6. Köydes
7. Yol ve Kanalizasyon Etüd
8. Köy Geliştirme ve Toprak Komisyonu
9. Evrak
10. Numarataj Bürosu
11. Köylere Yardım
12. Arşiv


Mehmet TURGUT
TARIMSAL HİZMETLER
MÜDÜR V.

1. İçme Suları
2. Sulama, Toprak ve Gölet
3. Su ve Kanal
4. Termal Sulama
5. Toprak ve Analiz Laboratuarı
6. Çevre Koruma ve Orman Hizm.
7. Tarım İşleri
8. Arazi Toplulaştırma
9. İçme Suyu ve Tarım Etüdü
10. Köylere Yardım
11. Evrak
12. Arşiv

 
Ercan GÖNEN
PLAN, PROJE, YATIRIM
ve İNŞAAT MÜDÜRÜ

1. Yatırımcı birimlerin mal hizmet ve yapım işlerine ait ihaleler
2. İnşaat, yapım, Kontrol ve Hakediş işleri
3. 112 Acil
4. Satın Alma İşleri
5. Proje ve Keşif İşleri
6. Evrak
7. Arşiv


 
Osman TORUN
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

1. AB Proje Ofisi
2. Merkezi İdareye ait yatırımcı kurum ve kuruluşlarının ödeneklerin harcama usul ve esaslarına göre gerçekleştirilmesi.
3. Temsil Ağırlama
4. Evrak
5. Arşiv

 


 
Rıza DEMİR
RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRÜ

1. Ruhsat ve Denetim
2. Evrak
3. Arşiv


 
 

 

 İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ


Haydar KILIÇ
Akçakent İlçe Müdür V.

0.386.312 70 94


Erol ERASLAN
Akpınar İlçe Müdürü

0.386.412 22 40


Hasan KOÇ
Boztepe İlçe Müdürü

0.386.512 34 97Ömer TUFAN
Çiçekdağı İlçe Müdür V.

0.386.612 20 22


Şahin TOKMAK

Mucur İlçe Müdürü

0.386.812 41 56


Menderes DOĞAN
Kaman İlçe Müdürü

0.386.712 25 12

Kırşehir İl Özel İdaresi 
Bilgi İşlem Servisi
© 2008
Tel: 0.386.213 10 16 :: Fax: 0.386.213 50 98